SREČANJE S STARŠI V SKUPINI MEHURČKI

V skupini Mehurcki, v kateri so otroci stari 2–3 let, sva se strokovni delavki Helena Dujc in Nina Rzek odlocili, da skupaj s pomocjo otrok za prvo srecanje s starsipripravimo gledalisko predstavo. Vsebina predstave se nanasa na knjigo Saj zmores, Poldek (A. Hest). V njej nastopata mali medvedek Poldek in...

IGRIVO POPOLDNE S STARŠI

Na sončno četrtkovo popoldne, 17. 3. 2017, so se otroci iz skupine Pikapolonice, enota Škratek, popoldne skupaj s starši zbrali v vrtcu. Tam so jih pričakale Tina, Vesna in praktikantka, dijakinja Maša.Najprej smo pokazali, kaj vse znamo, bibarije in rajalne pesmice, nato pa je sledila igra z igračami iz naše...

MEDGENERACIJSKO SREČANJE V SKUPINI SONČKI

Sodelovanje med starsi in strokovnimi delavci je izrednega pomena, saj skupen pristop in sodelovanje oblikuje otrokovo osebnost, gradi samopodobo ter zagotavlja skladen telesni, dusevni in socialni razvoj. To je proces, ki v veliki meri pripomore k dvigu ravni druzinske vzgoje.Strokovni delavci vrtca nudimo vso podporo in razumevanje starsem ter spodbujamo...