Pudgurčki v gozdni igralnici

PUDGURČKI SE RADI IGRAJO V SVOJI GOZDNI IGRALNICIČlovek se najbolj sprosti v naravi; tam si spočije in nabere novih moči za življenje. To velja tudi za naše male, živahne radovedneže. Prav zato v enoti Pudgurček tedensko koristimo vse gozdne in travniške površine .Skupina 17 otrok, starih od 3 do 6...