VABILO k vpisu otrok v vrtec za vrtčevsko leto 2019/2020

V skladu z 20. členom Zakona o vrtcih (UL RS št. 72/2005 s spremembami in dopolnitvami) VRTEC POSTOJNA objavlja

VABILO k vpisu otrok v vrtec za vrtčevsko leto 2019/2020

od 1. 2. 2019 do 14. 2. 2019, vsak delovni dan, od 11.30 do 15.00, obe sredi pa od 11.30 do 17.00.

Starši Vlogo za vpis otroka v vrtec pridobite na spletni strani vrtca ali v
tajništvu vrtca.

Starši morate k vlogi priložiti vsa potrebna dokazila:
– potrdilo delodajalca o zaposlitvi za starše v delovnem razmerju,
– kopija rojstnega-ih lista-ov za vzdrževane otroke v družini,
– kopijo odločbe o otroškem dodatku, če starši prejemate otroški dodatek za 1. dohodkovni razred,
– potrdilo o vpisu za starše s statusom študenta ali dijaka,
– dokazilo o enostarševski družini, če otrok živi v enostarševski družini,
– potrdilo zdravnika specialista, če je bil otrok v preteklem vrtčevskem letu izpisan iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov.

VRTEC POSTOJNA
Cesta na Kremenco 4
6230 Postojna

Vlogo za vpis otroka v vrtec lahko pošljete po pošti ali jo oddate v Enoti
Pastirček, Cesta na Kremenco 4, pisarna tajništva. Vloge, ki bo vrtec prejel po poteku objavljenega roka za vpis novincev v vrtec, se v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec evidentira in obravnava le v primeru, če so v vrtec vključeni vsi otroci, ki so bili vpisani v roku javnega poziva k vpisu.

Za vsa morebitna vprašanja v zvezi z vpisom otroka v vrtec in svetovanjem glede vključevanja otroka v vrtec, vam je na voljo svetovalna delavka v vrtcu, tel. št.: 081 601 695.

Lep pozdrav

Vrtec Postojna