OBOGATILI SMO GLASBENI KABINET

Glasba otroka custveno plemeniti in bogati, v zivljenje mu vnese radost, hkrati pa pripomore k razvijanju glasbenih zmoznosti ter razvoju njegovih glasbenih dispozicij. Otrok  glasbo zacuti in dozivi kadar jo izvaja, za kar pa so potrebna glasbila, na katera otrok lahko sam zaigra in se ob tem veseli lastnega uspeha,...