V SKUPINI MRAVLJICE SE IGRAMO Z NOVIMI KOCKAMI

V septembru smo se v nasi skupini razveselili donatorskih sredstev, namenjenih nabavi novega didakticnega materiala. Podjetje EXTRAFORM d.o.o. je v ta namen doniralo 500 eur. Za ta znesek smo za skupino kupili nove kocke Lego (Domisljijski set, komplet Zgodovinski in pravljicni junaki, komplet Poklici, nove igralne plosce, dodaten komplet koles...

3. DOBRODELNI TEK DRUŽIN

V imenu Vrtca Postojna in clanov Upravnega odbora Vrtca Postojna se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se udelezili 3. DOBRODELNEGA TEKA DRUzIN in s tem prispevali prostovoljne prispevke. Teka se je udelezilo 111 druzin, skupaj 323 tekacev. Z vaso pomocjo smo skupaj zbrali 429,13 €. Zbrana sredstva bodo namenjena Skladu...

JESEN

Spet prisla je k nam jesen,vsa v skrlat odeta,listje pada ze z dreves,zima se obeta. ce ste dobro prisluhnili, ste lahko na prvi jesenski dan slisali glasno in ubrano petje iz nasega oddelka A. Ko strokovne delavke zdruzijo svoje ideje in talente, nastane pravi glasbeni koncert.Otroci starosti 2–3 let in njihove...