POT PASTIRČKA JAKOBA

Na pobudo in vabilo Turisticne zveze Slovenije k sodelovanju v vsestranskem gibanju na temo Z igro do prvih turisticnih korakov, smo se strokovne delavke starostnega aktiva 4–5 let starih otrok odlocile, da bomo sodelovale v njihovem projektu z naslovomTurizem in vrtec.Porodila se mi je ideja za postavitev igral iz naravnega...

KORENČKI SKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE

V skupini KORENcKI smo  tudi v letosnjem solskem letu izvajali projekt Zdravje v vrtcu, v okviru katerega smo spoznavali razlicne plodove, vsakodnevno telovadili, ter se navajali na skrb za svoje zdravje. Radi smo se igrali  v gozdni igralnici in na sprehodih opazovali naravo. V pomladnih mesecih smo uredili svojo gredico...