OBOGATILI SMO GLASBENI KABINET

Glasba otroka custveno plemeniti in bogati, v zivljenje mu vnese radost, hkrati pa pripomore k razvijanju glasbenih zmoznosti ter razvoju njegovih glasbenih dispozicij. Otrok  glasbo zacuti in dozivi kadar jo izvaja, za kar pa so potrebna glasbila, na katera otrok lahko sam zaigra in se ob tem veseli lastnega uspeha,...

V SKUPINI MRAVLJICE SE IGRAMO Z NOVIMI KOCKAMI

V septembru smo se v nasi skupini razveselili donatorskih sredstev, namenjenih nabavi novega didakticnega materiala. Podjetje EXTRAFORM d.o.o. je v ta namen doniralo 500 eur. Za ta znesek smo za skupino kupili nove kocke Lego (Domisljijski set, komplet Zgodovinski in pravljicni junaki, komplet Poklici, nove igralne plosce, dodaten komplet koles...

3. DOBRODELNI TEK DRUŽIN

V imenu Vrtca Postojna in clanov Upravnega odbora Vrtca Postojna se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se udelezili 3. DOBRODELNEGA TEKA DRUzIN in s tem prispevali prostovoljne prispevke. Teka se je udelezilo 111 druzin, skupaj 323 tekacev. Z vaso pomocjo smo skupaj zbrali 429,13 €. Zbrana sredstva bodo namenjena Skladu...

ZDRUŽENI OTROCI SKUPIN SOVIC, ZVEZDIC, SONČKOV, TIGRČKOV IN KAMENČKOV

Zdruzeni otroci skupin Sovic, Zvezdic, Sonckov, Tigrckov in Kamenckov smo 10. avgusta obiskali Gasilsko resevalni center. Prijazni gasilec, gospod Mitja, nam je razkazal gasilsko resevalno postajo. Ogledali smo si nadzorno sobo z racunalniki, garderobe in umivalnico gasilcev, susilnico gasilskih oblacil, skornjev in rokavic ter sobe gasilcev, kjer lahko med dezurstvi...

POT PASTIRČKA JAKOBA

Na pobudo in vabilo Turisticne zveze Slovenije k sodelovanju v vsestranskem gibanju na temo Z igro do prvih turisticnih korakov, smo se strokovne delavke starostnega aktiva 4–5 let starih otrok odlocile, da bomo sodelovale v njihovem projektu z naslovomTurizem in vrtec.Porodila se mi je ideja za postavitev igral iz naravnega...

POMLADNI KONCERT

V torek, 20.3.2018, smo strokovne delavke iz A oddelka priredile pomladni koncert za otroke. Skupaj smo pripravile program otroskih pesmi, katerih tematika je bila pomlad – vreme, cvetlice in zivali. Program je vodila strokovna delavka Barbara, ki je na zelo prisrcen in zanimiv nacin otroke nagovorila, medtem ko jim je...

KORENČKI SKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE

V skupini KORENcKI smo  tudi v letosnjem solskem letu izvajali projekt Zdravje v vrtcu, v okviru katerega smo spoznavali razlicne plodove, vsakodnevno telovadili, ter se navajali na skrb za svoje zdravje. Radi smo se igrali  v gozdni igralnici in na sprehodih opazovali naravo. V pomladnih mesecih smo uredili svojo gredico...

TEK DRUŽIN

V vrtcu Postojna se je odvila dobrodelna prireditev Tek druzin. Strasi so se skupaj z otroki zbrali na igriscu pred A oddelkom, kjer so se prijavili na tek in s startnino darovali v Sklad  Vrtca Postojna. Vse zbrane tekace je pozdravila v. d. ravnateljica Elizabeta Zgonc, teh je bilo kar...

SREČANJE S STARŠI V SKUPINI MEHURČKI

V skupini Mehurcki, v kateri so otroci stari 2–3 let, sva se strokovni delavki Helena Dujc in Nina Rzek odlocili, da skupaj s pomocjo otrok za prvo srecanje s starsipripravimo gledalisko predstavo. Vsebina predstave se nanasa na knjigo Saj zmores, Poldek (A. Hest). V njej nastopata mali medvedek Poldek in...

“ZNAM ZATO POMAGAM”

Znam, zato pomagam Nekatere strokovne delavke Vrtca Postojna smo v zadnjih letih naredile tecaj prve pomoci za bolnicarje, zato smo se odlocile, da nase znanje delimo med otroki in ostalimi sodelavci. V sodelovanju z ekipo nujne medicinske pomoci (NMP) Postojna smo pripravile delavnice, na katerih so otroci spoznali osnove prve...

ZIMSKE RADOSTI OB GLASBI

V vrtcu smo skupaj preziveli se en prelep zimski dan. Strokovne delavke na »C« oddelku, smo otrokom popestrile zimske dni z glasbenim koncertom otroskih pesmi. S sceno, svojimi glasovi, z instrumenti ter dobro energijo, smo naso igralnico ovile v pravo zimsko pravljico. Pritegnile smo vso pozornost otrok, saj so imeli...

JESEN

Spet prisla je k nam jesen,vsa v skrlat odeta,listje pada ze z dreves,zima se obeta. ce ste dobro prisluhnili, ste lahko na prvi jesenski dan slisali glasno in ubrano petje iz nasega oddelka A. Ko strokovne delavke zdruzijo svoje ideje in talente, nastane pravi glasbeni koncert.Otroci starosti 2–3 let in njihove...

MEDGENERACIJSKO SREČANJE V SKUPINI SONČKI

Sodelovanje med starsi in strokovnimi delavci je izrednega pomena, saj skupen pristop in sodelovanje oblikuje otrokovo osebnost, gradi samopodobo ter zagotavlja skladen telesni, dusevni in socialni razvoj. To je proces, ki v veliki meri pripomore k dvigu ravni druzinske vzgoje.Strokovni delavci vrtca nudimo vso podporo in razumevanje starsem ter spodbujamo...