TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

V petek, 17. 11. 2017, smo se jaslicne skupine pridruzile projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, ki poteka v vseh slovenskih vrtcih in osnovnih solah. Ker so na nasem oddelku najmlajsi otroci, starosti 1–2 in 2–3 let, smo dejavnosti prilagodile njim.Pred zacetkom zajtrka smo se vse skupine iz oddelka A zbrale v garderobnem...