USPEŠNA DOBRODELNA AKCIJA

USPEsNA DOBRODELNA AKCIJA OMOGOcA PESTREJsE POPOLDNEVE OTROK IN MLADOSTNIKOVV Vrtcu Postojna mislimo tudi na manj srecne in jim zelimo pomagati, zato smo organizatorji dobrodelnih akcij (zbiranje zamaskov, dobrodelni koncert pevskega zbora siske … ). V aprilu smo organizirali cetrto dobrodelno akcijo, v kateri so bili zbrani materialni prispevki. Druzine in posamezniki...