POZDRAV ZIMI IN PRAZNIK LUČI 2014

Vrtec Postojna je v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko solo Postojna in ob podpori Obcine Postojna letos ze sedmic organiziral javno prireditev Pozdrav zimi. Da je prireditev postala skoraj ze tradicionalna gre zasluga predvsem koordinatorici in idejni vodji te prireditve, vzgojiteljici Vlasti Brecelj crnic: »Vesela sem, da otrokom pricaramo...